قیمت برنج طارم دوبار کشت درجه یک فریدونکنار درب کارخانه در فارس | بازرگانی برنج حاج خلیل

قیمت برنج طارم دوبار کشت درجه یک فریدونکنار درب کارخانه در فارس

اگر از فروشندگان یا مصرف کنندگان برنج بپرسید ، قطعا گونه طارم دوبار کشت را بهتر از کشت اول می دانند . برنج های دو...

ادامه مطلب