قیمت برنج طارم کشت دوم درجه یک فریدونکنار درب کارخانه در کرج

برنج یکی از ارکان های اساسی سفره های ایرانی است. ایرانیان علاقه شدیدی به برنج دارند. بانوان ایرانی همواره به دنبا...

ادامه مطلب

قیمت برنج طارم دوبارکشت درجه یک فریدونکنار در کرج | بازرگانی برنج حاج خلیل

قیمت برنج طارم دوبار کشت درجه یک فریدونکنار درب کارخانه در کرج

برنج از ارکان های اساسی سفره های ایرانی می باشد. بانوان ایرانی همواره به دنبال برنجی هستند که عطر و بوی خوبی داشت...

ادامه مطلب